art

Nie wierzę, że osią, wokół której obraca się cały niezbadany Wszechświat jest cierpienie. Przedziwne piękno Świata z pewnością ma swoje oparcie w czystej Radości !

sukces by gratiana