Impressum Gratiana Joanna

COOKIES

Korzystając ze strony Imagine Million Àrte – ©Gratiana Joanna wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Używam tych plików tylko w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania wszystkich elementów strony i ułatwienia nawigacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dbam o Twoją prywatność, a wszystkie dane, które zostawiasz na mojej stronie są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Witryna posiada certyfikat SSL, który gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych.

Wszystkie dane osobowe, takie jak adres e-mail i inne, są przechowywane zgodnie z nowym obowiązującym prawem.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie obrazy, grafiki i teksty na stronie są moją własnością. Dotyczy to również miejsc innych niż ta strona, jeśli moje grafiki, obrazy i teksty są tam dostępne.

Otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny oraz zasobów dostępnych do pobrania z Witryny, ściśle zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

Warunkiem korzystania z Witryny jest zapewnienie, że nie będziesz korzystać z Witryny ani żadnych zasobów dostępnych do pobrania z Witryny w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki.

Nie możesz korzystać z Witryny ani żadnych zasobów dostępnych do pobrania z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z Witryny. 

Wszystkie treści zawarte w ramach Usługi, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, a także ich kompilacja oraz wszelkie oprogramowanie używane w Witrynie, jest własnością ©Gratiana Joanna, lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim i innymi prawami które chronią własność intelektualną i prawa własności.

Zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw autorskich i innych informacji o prawach własności, legend lub innych ograniczeń zawartych w takich treściach i nie będziesz wprowadzać w nich żadnych zmian.

Nie będziesz modyfikować, publikować, przesyłać, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać treści, w całości lub w części, znajdujących się na Stronie internetowej lub w jakichkolwiek zasobach dostępnych dla pobrań ze strony internetowej.

Nazwa, logo, slogan i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami zastrzeżonymi. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej mojej zgody.

WYŁĄCZNIE W CELACH EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH

Dołożyłam wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte na mojej stronie są dokładne.

Jako właściciel Witryny nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w tej Witrynie ani za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w wyniku nieuzyskania kompetentnej porady od specjalisty znającego Twoją sytuację.

Korzystając z tej Witryny, przyjmujesz osobistą odpowiedzialność za wyniki swoich działań. Zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub szkody poniesione w wyniku korzystania lub nieużywania informacji dostępnych w tej Witrynie lub zasobów dostępnych do pobrania z tej Witryny. 

Zgadzasz się kierować osądem i dochować należytej staranności przed podjęciem jakichkolwiek działań lub wdrożeniem jakichkolwiek planów lub zasad sugerowanych lub zalecanych w tej Witrynie.

Nie udzielam żadnych gwarancji co do wyników podjęcia jakichkolwiek działań, niezależnie od tego, czy są one zalecane w tej Witrynie, czy nie. Zapewniam zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają pomóc użytkownikom tej Witryny odnieść sukces.

Niemniej jednak zdajesz sobie sprawę, że Twój ostateczny sukces lub porażka będzie wynikiem Twoich własnych wysiłków, Twojej szczególnej sytuacji i niezliczonych innych okoliczności pozostających poza kontrolą i / lub wiedzą moją.

Zdajesz sobie również sprawę, że moje wyniki nie gwarantują podobnego wyniku u Ciebie. Zatem wyniki uzyskane przez innych –  moich klientów lub w inny sposób – stosując zasady określone w tej Witrynie nie stanowią gwarancji, że Ty lub jakakolwiek inna osoba lub podmiot będziecie w stanie uzyskać podobne wyniki.

Zastrzegam sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Warunków, na podstawie których oparta jest Witryna. Najbardziej aktualna wersja Warunków zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Zachęcam do okresowego przeglądania Warunków, aby być na bieżąco z naszymi aktualizacjami.

LINKI PARTNERSKIE

Niektóre z linków tej witryny, to linki partnerskie. Co oznacza, że otrzymam niewielką prowizję jeśli skorzystasz. Nie ponosisz żadnych kosztów z tego tytułu. Gwarantuję, że polecam tylko to, co sprawdziłam i co działa dla mnie najlepiej i do czego mam zaufanie. 

Dziękuję za zrozumienie i przeczytanie. 

Obowiązuje od maja 2020 roku  © Gratiana Joanna

Aktualizacja – marzec 2021 .

Aktualizacja – maj 2021

© Imagine by Gratiana